À la queue leu leu

Imprimer la partition

Les paroles de la comptine "À la queue leu leu"

À la queue leu leu

À la queue leu leu
À la queue à la queue
À la queue leu leu
À la queue ouin ouin!

Imprimer